یونیت و صندلی بیمار تعداد محصولات این گروه: 11


 •  12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت شیک طب پرشیا      فیلم معرفی و نحوه کارکرد یونیت V8 Touch
  90,000,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •        دارای 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دنتوس           قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  29,898,700 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •        دارای 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دنتوس           قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  31,457,400 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •        دارای 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دنتوس           قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  27,481,080 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •         دارای 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دنتوس           قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  30,520,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •        دارای 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دنتوس           قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  33,648,300 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •        دارای 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دنتوس           قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  35,130,700 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دوان تک طب
  19,900,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •     12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دوان تک طب
  15,900,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •  12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت شیک طب پرشیا      فیلم معرفی یونیت T5 Master
  60,000,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 • - چهار شلنگ - دو سوراخ     دارای 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش      قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  25,250,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش