فروش اقساطی

یونیت دندانپزشکی پرستو Dentine - FX1020-405S40

مشخصه:ساخت ایران / ارسال از 45 روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎148,500,000 تومان
فروش اقساطی

یونیت دندانپزشکی پرستو Dentine - FX1020-405S

مشخصه:ساخت ایران / ارسال از 45 روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎145,000,000 تومان
فروش اقساطی

یونیت دندانپزشکی پرستو Dentine - FX1020-405T

مشخصه:ساخت ایران / ارسال از 45 روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎145,000,000 تومان
فروش اقساطی

یونیت دندانپزشکی قاصدک Dentine - FX1020-402T

مشخصه:ساخت ایران / ارسال از 45 روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎125,000,000 تومان
فروش اقساطی

یونیت دندانپزشکی قاصدک Dentine - FX1020-402S

مشخصه:ساخت ایران / ارسال از 45 روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎125,000,000 تومان
فروش اقساطی

یونیت دندانپزشکی Extra 3006RF - دنتوس

مشخصه:ارسال از 120 روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎354,000,000 تومان
فروش اقساطی

یونیت دندانپزشکی Extra 3006CF - دنتوس

مشخصه:ارسال از 120 روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎344,000,000 تومان
فروش اقساطی

یونیت دندانپزشکی Extra 3006 Ortho - دنتوس

مشخصه:ارسال از 120 روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎236,000,000 تومان
فروش اقساطی

یونیت دندانپزشکی Extra 3006R - دنتوس

مشخصه:ارسال از 120 روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎336,000,000 تومان
فروش اقساطی

یونیت دندانپزشکی Extra 3006C - دنتوس

مشخصه:ارسال از 120 روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎326,000,000 تومان
فروش اقساطی

یونیت دندانپزشکی اطفال Extra 3006CHC - دنتوس

مشخصه:ارسال از 120 روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎328,000,000 تومان
فروش اقساطی

یونیت دندانپزشکی پرستو فول آپشن Dentine - FX1020-605T

مشخصه:ساخت ایران / ارسال از 45 روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎189,000,000 تومان
فروش اقساطی

یونیت دندانپزشکی پرستو فول آپشن Dentine - FX1020-605S40

مشخصه:ساخت ایران / ارسال از 45 روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎189,000,000 تومان
فروش اقساطی

یونیت دندانپزشکی پرستو فول آپشن Dentine - FX1020-605S

مشخصه:ساخت ایران / ارسال از 45 روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎189,000,000 تومان
فروش اقساطی

یونیت دندانپزشکی ES200 - نوید اکباتان

مشخصه:تحویل یک ماهه

مشاهده محصول
‎189,000,000 تومان

پیشنهاد ویژه