فروش اقساطی یونیت دندانپزشکی S 8000 - پارس دنتال

یونیت دندانپزشکی 8000-S - پارس دنتال

مشخصه:تحویل 15 روزه

مشاهده محصول
‎87,000,000 تومان
فروش اقساطی یونیت دندانپزشکی RB 2002 - پارس دنتال

یونیت دندانپزشکی RB-2002 - پارس دنتال

مشخصه:تحویل 15 روزه

مشاهده محصول
‎83,000,000 تومان
فروش اقساطی یونیت دندانپزشکی صدرا - پارس دنتال

یونیت دندانپزشکی Sadra - پارس دنتال

مشخصه:تحویل 15 روزه

مشاهده محصول
‎90,000,000 تومان
فروش اقساطی یونیت دندانپزشکی R2002 - پارس دنتال

یونیت دندانپزشکی 2002-R - پارس دنتال

مشخصه:تحویل 15 روزه

مشاهده محصول
‎81,000,000 تومان

یونیت دندانپزشکی Saman - پارس دنتال

مشخصه:تحویل 15 روزه

مشاهده محصول
‎100,000,000 تومان
فروش اقساطی یونیت دندانپزشکی مدل Sepehr - پارس دنتال

یونیت دندانپزشکی Sepehr - پارس دنتال

مشخصه:تحویل 15 روزه

مشاهده محصول
‎104,000,000 تومان

یونیت دندانپزشکی Sorena - پارس دنتال

مشخصه:تحویل 15 روزه

مشاهده محصول
‎105,000,000 تومان

یونیت دندانپزشکی 2001-K24 - پارس دنتال

مشخصه:تحویل 15 روزه

مشاهده محصول
‎90,000,000 تومان
فروش اقساطی

یونیت دندانپزشکی پرستو Dentine - FX1020-405S40

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول
‎148,500,000 تومان
فروش اقساطی

یونیت دندانپزشکی پرستو Dentine - FX1020-405S

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول
‎145,000,000 تومان
فروش اقساطی

یونیت دندانپزشکی پرستو Dentine - FX1020-405T

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول
‎145,000,000 تومان
فروش اقساطی
  • جدید

یونیت دندانپزشکی قاصدک Dentine - FX1020-402T

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول
‎125,000,000 تومان
فروش اقساطی

یونیت دندانپزشکی قاصدک Dentine - FX1020-402S

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول
‎125,000,000 تومان
فروش اقساطی
  • جدید

یونیت دندانپزشکی پرستو فول آپشن Dentine - FX1020-605T

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول
‎189,000,000 تومان
فروش اقساطی
  • جدید

یونیت دندانپزشکی پرستو فول آپشن Dentine - FX1020-605S40

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول
‎189,000,000 تومان

پیشنهاد ویژه