دهان بازکن تکی - سامان زر دندان

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎80,000 تومان

دهان بازکن داخل دهانی قابل اتوکلاو - سامان زر دندان

مشخصه:2 عددی

مشاهده محصول
‎160,000 تومان

دهان بازکن دو طرفه - Directa

مشخصه:2 عددی

مشاهده محصول
‎185,000 تومان

دهان بازکن خلفی - سامان زر دندان

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎80,000 تومان

دهان بازکن لقمه ای دوکومو - پیشرو سبز فیدار

مشخصه:40 عدد بایت بلاک + 10 عدد رترکتور

مشاهده محصول
‎65,000 تومان

دهان بازکن کامل با زبان گیر - سامان زر دندان

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎100,000 تومان

دهان بازکن دو طرفه نعلی شکل (طرح آلمانی) - سامان زر...

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎80,000 تومان

لب کنار زن یکطرفه - سامان زر دندان

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎80,000 تومان

دهان بازکن لقمه ای - سامان زر دندان

مشخصه:40 عدد بایت بلاک + 10 عدد رترکتور

مشاهده محصول
‎85,000 تومان

دهان بازکن دو طرفه نعلی شکل مات - هلال T.S.H

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎30,000 تومان

دهان بازکن کامل - سامان زر دندان

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎80,000 تومان

دهان بازکن دو طرفه نعلی شکل شفاف

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎54,625 تومان
  • جدید

دهان بازکن دو طرفه نعلی شکل مات - Cotisen

مشخصه:2 عددی

مشاهده محصول
‎120,000 تومان

لب کنار زن دو طرفه - سامان زر دندان

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎80,000 تومان
  • جدید

دهان بازکن دو طرفه نعلی شکل شفاف - Cotisen

مشخصه:2 عددی

مشاهده محصول
‎60,000 تومان

پیشنهاد ویژه