پانسمان موقت و کویت تعداد محصولات این گروه: 18


 •        * ضمانت تاریخ مصرف    
  42,000 تومان
  1 نظر
  ۳۰ گرمی

 • بسته بندی: 30 گرم پودر + 18 میلی لیتر مایع Fast Set      * ضمانت تاریخ مصرف      محصول شرکت دانش بنیان مروابندارای تاییدیه Iso 13485
  50,000 تومان
  1 نظر
  پودر+مایع

 •            * ضمانت تاریخ مصرف     
  95,000 تومان
  1 نظر
  ۳۸ گرمی

 • بسته بندی: 25 گرم پودر + 15 میلی لیتر مایع      * ضمانت تاریخ مصرف     
  60,000 تومان
  پودر+مایع

 •    * ضمانت تاریخ مصرف  
  85,000 تومان
  پودر زینک+اوژنول

 • محتویات بسته: دو عدد قوطی 30 گرمی موجود در رنگ صورتی            * ضمانت تاریخ مصرف     
  110,000 تومان
  60 گرمی

 •    * ضمانت تاریخ مصرف  
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •    * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •       محتوی بسته: سه عدد سرنگ 3 گرمی موجود در دو شید: - شید زرد (رنگ دندان) - شید آبی (رنگ آبی)        * ضمانت تاریخ مصرف                   فیلم آموزشی و نحوه عملکرد پانسمان موقت نوری Spident - Temp.it
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •           بسته بندی: - بزرگ: 100 گرم پودر + 40 میلی لیتر مایع - کوچک: 35 گرم پودر + 15 میلی لیتر مایع        پودر= زینک اکساید+منیزیم اکساید مایع= پلی آکریلیک اسید       * ضمانت تاریخ مصرف    
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •           بسته بندی: - بزرگ: 100 گرم پودر + 40 میلی لیتر مایع - کوچک: 35 گرم پودر + 15 میلی لیتر مایع        پودر= زینک اکساید+منیزیم اکساید مایع= فسفریک اسید       * ضمانت تاریخ مصرف     فیلم آموزشی و معرفی زینک فسفات - HOFFMANN'S  
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • بسته بندی: 28 گرم پودر + 10 میلی لیتر مایع      * ضمانت تاریخ مصرف     
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •       محتوی بسته: 15 گرم پودر + 15 میلی لیتر مایع        * ضمانت تاریخ مصرف    
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •        * ضمانت تاریخ مصرف     
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتوی بسته: 30 گرم پودر + 15 میلی لیتر مایع       * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •        * ضمانت تاریخ مصرف     
  نا موجود
  ثبت سفارش