لابراتواری و دندانسازی  تعداد محصولات این گروه: 189