• ‎−10% تخفیف

دستکش جراحی لاتکس بدون پودر Op-Perfect Harir - حریر

مشخصه:یک جفت

مشاهده محصول
‎10,346 تومان ‎11,495 تومان
  • ‎−10% تخفیف
  • ‎−12% تخفیف

دستکش لاتکس بدون پودر Op-Perfect Excellent صد عددی -...

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎110,642 تومان ‎125,730 تومان
  • ‎−12% تخفیف

دستکش جراحی لاتکس بدون پودر - NovaSoft

مشخصه:یک جفت

مشاهده محصول
‎13,180 تومان

دستکش نایلونی - پوش

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎8,054 تومان
  • ‎−30% تخفیف

دستکش وینیل بدون پودر Op-Perfect صد عددی - حریر

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎76,808 تومان ‎109,725 تومان
  • ‎−30% تخفیف
  • ‎−10% تخفیف

دستکش لاتکس کم پودر Op-Perfect Premium صد عددی - حریر

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎107,100 تومان ‎119,000 تومان
  • ‎−10% تخفیف

دستکش نایلونی لفاف دار - سپید

مشخصه:بسته 100 عددی

مشاهده محصول
‎21,500 تومان

دستکش جراحی لاتکس بدون پودر Marigold - حریر

مشخصه:یک جفت

مشاهده محصول
‎11,400 تومان

پیشبند بیمار معمولی - سامان زر دندان

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎15,000 تومان

دستکش نایلونی جعبه ای - سپید

مشخصه:بسته 100 عددی

مشاهده محصول
‎21,800 تومان

پیشبند بیمار ضخیم - سامان زر دندان

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎25,000 تومان

دستکش نیتریل بدون پودر Nitex صد عددی - حریر

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎121,990 تومان

دستکش جراحی لاتکس بدون پودر - iNtouch

مشخصه:یک جفت

مشاهده محصول
‎19,056 تومان

گان جراح بلند - روشا طب کسرا

مشاهده محصول
‎10,625 تومان

دستکش وینیل بدون پودر صد عددی - NovaSoft

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎115,000 تومان

پیشنهاد ویژه