دستکش لاتکس بدون پودر Op-Perfect Excellent صد عددی -...

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎118,000 تومان

گان جراح بلند - روشا طب کسرا

مشاهده محصول
‎11,813 تومان

دستکش جراحی لاتکس کم پودر Primus Gloves - Protac

مشخصه:یک جفت

مشاهده محصول
‎8,756 تومان

پیشبند بیمار نازک (200 گرمی) - ایمان شفا گستر

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎12,000 تومان

دستکش نایلونی - لایت

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎9,750 تومان

دستکش جراحی لاتکس بدون پودر Op-Perfect Premium - حریر

مشخصه:یک جفت

مشاهده محصول
‎11,495 تومان

گان جراح الیافی 38 گرمی - ایمان شفا گستر

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎14,250 تومان

پیشبند بیمار معمولی - سامان زر دندان

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎17,250 تومان

گان بیمار الیافی تک عددی - ایمان شفا گستر

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎13,000 تومان

دستکش جراحی لاتکس بدون پودر Primus Gloves - Protac PF

مشخصه:یک جفت

مشاهده محصول
‎10,841 تومان

گان جراح الیافی 30 گرمی - ایمان شفا گستر

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎12,750 تومان

پیشبند بیمار نازک - روشا طب کسرا

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎15,750 تومان

پیشبند بیمار ضخیم - سامان زر دندان

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎28,750 تومان

دستکش جراحی لاتکس بدون پودر - NovaSoft

مشخصه:یک جفت

مشاهده محصول
‎11,503 تومان

پیشبند بیمار ضخیم - روشا طب کسرا

مشخصه:۵۰ عددی

مشاهده محصول
‎22,500 تومان

پیشنهاد ویژه