لباس و پوشش محافظتی تعداد محصولات این گروه: 53

 • شان پرفوره 90x80 الیافی - ETP جدید


  تک عددی سایز: 90x80
  4,200 تومان
  تک عددی

 • محتویات: یک عدد گان سه ستاره   - سه لایه و ایزوله (لایه زیر و رو از جنس پارچه و لایه وسط از جنس فیلم)، به همین دلیل هوا به آسانی از آن عبور کرده و باعث احساس گرما نمی گردد. - آستین و جلو و پشت دارای پوشش لمینت (ممبرین تنفسی)   فیلم نحوه تولید لباس های محافظتی در برابر کرونا
  27,900 تومان
  تک عددی

 • اجزای پک: - یک عدد شان روی میز (ساده) 70x70- یک عدد شان پرفوره (بیمار) 90x90- دو عدد روکش ساکشن جراحی- یک عدد کلاه جراح- یک عدد گان جراح استاندارد- یک عدد ورق آلومینیوم 15x30 برای دسته چراغ     * محتویات فوق با شان ساده کاور شده و به صورت استریل ارسال می گردد.  
  26,700 تومان
  موجود

 • اجزای پک: - یک عدد شان روی میز (ساده) 75x75- یک عدد شان پرفوره (بیمار) 90x80- دو عدد روکش ساکشن جراحی- یک عدد ورق آلومینیوم 15x30 برای دسته چراغ    * محتویات فوق با شان ساده کاور شده و به صورت استریل ارسال می گردد.  
  10,900 تومان
  موجود

 • تک عددی سایز: 70x70
  2,400 تومان
  1 نظر
  تک عددی

 • اجزای پک: - یک عدد شان روی میز (ساده) 70x70- یک عدد شان پرفوره (بیمار) 90x80- دو عدد روکش ساکشن جراحی- یک جفت روکش آستین- یک عدد کلاه جراح- یک عدد گان جراح استاندارد- یک عدد ورق آلومینیوم 15x30 برای دسته چراغ     * محتویات فوق با شان ساده کاور شده و به صورت استریل ارسال می گردد.  
  28,000 تومان
  موجود

 • محتویات: یک بسته استریل (ویپک) حاوی یک عدد گان ساده و یک عدد حوله    فیلم نحوه تولید لباس های محافظتی در برابر کرونا
  16,500 تومان
  تک عددی

 • محتویات: یک بسته استریل (ویپک) حاوی یک عدد گان ایزوله و یک عدد حوله    * تصویر اول آلبوم به صورت ژورنالی می باشد.    فیلم نحوه تولید لباس های محافظتی در برابر کرونا
  26,900 تومان
  تک عددی

 • اجزای پک: - یک عدد شان روی میز (ساده)75x75- یک عدد شان پرفوره (بیمار) 90x80- دو عدد روکش ساکشن جراحی- دو عدد کلاه جراح- دو عدد گان جراح استاندارد- یک عدد ورق آلومینیوم 15x30 برای دسته چراغ   * محتویات فوق با شان ساده کاور شده و به صورت استریل ارسال می گردد.  
  39,000 تومان
  موجود

 • اجزای پک: - یک عدد شان روی میز (ساده) 75x75- یک عدد شان پرفوره (بیمار) 90x80- دو عدد روکش ساکشن جراحی- یک عدد ورق آلومینیوم 15x30 برای دسته چراغ    * محتویات فوق با شان ساده کاور شده و به صورت استریل ارسال می گردد.  
  10,900 تومان
  موجود

 • تک عددی سایز: 90x90
  2,800 تومان
  1 نظر
  تک عددی

 • اجزای پک: - یک عدد شان روی میز (ساده) 70x70- یک عدد شان پرفوره (بیمار) 90x90- دو عدد روکش ساکشن جراحی- یک عدد کلاه جراح- یک عدد گان جراح استاندارد- یک عدد ورق آلومینیوم 15x30 برای دسته چراغ     * محتویات فوق با شان ساده کاور شده و به صورت استریل ارسال می گردد.  
  26,700 تومان
  موجود

 • اجزای پک: - یک عدد شان روی میز (ساده) 70x70- یک عدد شان پرفوره (بیمار) 90x90- دو عدد روکش ساکشن جراحی- یک عدد کلاه جراح- یک عدد گان جراح استاندارد- یک عدد ورق آلومینیوم 15x30 برای دسته چراغ     * محتویات فوق با شان ساده کاور شده و به صورت استریل ارسال می گردد.  
  26,700 تومان
  موجود

 • اجزای پک: - یک عدد شان روی میز (ساده) 70x70- یک عدد شان پرفوره (بیمار) 90x80- دو عدد روکش ساکشن جراحی- یک جفت روکش آستین- یک عدد کلاه جراح- یک عدد گان جراح استاندارد- یک عدد ورق آلومینیوم 15x30 برای دسته چراغ     * محتویات فوق با شان ساده کاور شده و به صورت استریل ارسال می گردد.  
  28,000 تومان
  موجود

 • محتویات بسته: یک عدد لباس ایزوله    فیلم نحوه تولید لباس های محافظتی در برابر کرونا
  59,000 تومان
  2 نظر
  تک عددی

 • اجزای پک: - یک عدد شان روی میز (ساده)75x75- یک عدد شان پرفوره (بیمار) 90x80- دو عدد روکش ساکشن جراحی- دو عدد کلاه جراح- دو عدد گان جراح استاندارد- یک عدد ورق آلومینیوم 15x30 برای دسته چراغ   * محتویات فوق با شان ساده کاور شده و به صورت استریل ارسال می گردد.  
  39,000 تومان
  موجود