دستگاه سنجش پایداری ایمپلنت Dentium - Easy Check

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎75,600,000 تومان

موتور جراحی ایمپلنت Dentium - iCTmotor

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎99,000,000 تومان
فروش اقساطی موتور ایمپلنت نوری MicroNX - Impla NX

موتور ایمپلنت نوری MicroNX - Impla NX

مشخصه:ارسال از دو روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎93,577,982 تومان
فروش اقساطی

پیزو سرجری Saeshin - Traus SUS20

مشخصه:ارسال از دو روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎130,000,000 تومان

موتور ایمپلنت ATS Dental - Omega Implant

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎40,400,000 تومان
فروش اقساطی

پیزو سرجری نوری Woodpecker - Surgic Touch

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎117,600,000 تومان

موتور ایمپلنت Woodpecker - Implanter

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎88,000,000 تومان
فروش اقساطی پیزو سرجری Woodpecker - US-II LED

پیزو سرجری نوری Woodpecker - US-II ECO

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎155,000,000 تومان
فروش اقساطی پیزو سرجری Woodpecker - US-II LED

پیزو سرجری Woodpecker - US-II LED

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎168,000,000 تومان

الکتروسرجری Parkell - Sensimatic 700SE

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎38,348,624 تومان

پیزو سرجری BonArt - ARTeotomy OP1

مشخصه:ارسال از دو روزکاری آینده

مشاهده محصول
‎119,266,055 تومان

پیزو سرجری DTE Woodpecker - DS-II LED

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول

موتور ایمپلنت ATS Dental - Omega Implant Plus

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول

موتور ایمپلنت و جراحی Mariotti - MiniUNIKO

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول

پیزو سرجری Acteon - Piezotome Solo

مشخصه:ساخت فرانسه

مشاهده محصول

پیشنهاد ویژه