روکش دسته چراغ - سامان زر دندان

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎11,000 تومان

شان پرفوره الیافی ETP - 90x80

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎12,500 تومان

کلاه جراح الیافی بسته 10 عددی - ETP

مشخصه:10 عددی

مشاهده محصول
‎22,500 تومان

شان ساده الیافی ETP - 50x50

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎4,200 تومان

گان جراح سه ستاره غیراستریل تک عددی - ETP

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎55,000 تومان

شان ساده الیافی ETP - 90x90

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎8,400 تومان

ماسک تنفسی سه لایه اطفال - MedisaTex

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎7,500 تومان

روکش دسته چراغ - رز

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎30,357 تومان

گان بیمار ساده تک عددی آبی - ETP

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎16,300 تومان

کلاه یکبار مصرف - تکسان

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎41,177 تومان

پمپ غلیظ پاش

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎3,500 تومان

گان بیمار ساده تک عددی نارنجی - ETP

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎16,300 تومان

کلاه کش دار بسته 10 عددی - ETP

مشخصه:10 عددی

مشاهده محصول
‎25,000 تومان

روکش توربین و کویترون 15 عددی - سامان زر دندان

مشخصه:15 عددی

مشاهده محصول
‎15,000 تومان

گان بیمار ساده تک عددی سرمه ای - ETP

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎16,300 تومان

پیشنهاد ویژه