روکش دسته چراغ - روشا طب کسرا

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎5,000 تومان

شان پرفوره 90x80 الیافی - ETP

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎12,500 تومان

شان ساده 50x50 الیافی - ETP

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎4,200 تومان

کلاه جراح الیافی بسته 10 عددی - ETP

مشخصه:10 عددی

مشاهده محصول
‎22,500 تومان

روکش پوآر - رز

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎20,643 تومان

گان بیمار ساده تک عددی آبی - ETP

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎14,600 تومان

گان جراح سه ستاره غیراستریل تک عددی - ETP

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎55,000 تومان

شان ساده 90x90 الیافی - ETP

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎8,400 تومان

روکش دسته چراغ - رز

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎30,357 تومان

روکش دسته چراغ - سامان زر دندان

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎11,000 تومان

گان بیمار ساده تک عددی نارنجی - ETP

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎14,600 تومان

ماسک تنفسی سه لایه اطفال - MedisaTex

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎7,500 تومان

پمپ غلیظ پاش

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎3,500 تومان

کلاه کش دار بسته 10 عددی - ETP

مشخصه:10 عددی

مشاهده محصول
‎25,000 تومان

روکش آستین الیافی 10 عددی - تکسان

مشخصه:5 جفت

مشاهده محصول
‎29,411 تومان

پیشنهاد ویژه