هولتر فشار خون  تعداد محصولات این گروه: 9

 • جدید


  مانیتور فشار خون ساخت چین
  ساخت چین
  ثبت سفارش
 • هولتر فشار خون ABP 700 - اوسینا جدید


  مانیتور فشار خون ساخت ایران
  ساخت ایران
  ثبت سفارش
 • هولتر فشار خون Meditech - ABPM 04 جدید


  هولتر فشار خون ساخت مجارستان
  ساخت مجارستان
  ثبت سفارش
 • هولتر فشار خون Meditech - ABPM 05 جدید


  هولتر فشار خون ساخت مجارستان
  ساخت مجارستان
  ثبت سفارش
 • هولتر فشار خون Schiller - BR 102 Plus جدید


  هولتر فشار خون ساخت سوئیس
  ساخت سوئیس
  ثبت سفارس
 • هولتر فشار خون مدل Scanlabs - OnTrak جدید


  هولتر فشار خون ساخت انگلیس
  ساخت انگلیس
  ثبت سفارش
 • هولتر فشار خون Cardioline - Walk200b جدید


  هولتر فشار خون ساخت ایتالیا
  ساخت ایتالیا
  ثبت سفارش
 • هولتر فشار خون Medset - Scanlight جدید


  هولتر فشار خون ساخت آلمان
  ساخت آلمان
  ثبت سفارش
 • هولتر فشار خون مدل Scanlabs - UltraLite جدید


  هولتر فشار خون ساخت انگلیس
  ساخت انگلیس
  ثبت سفارش