‎−5%
ویژگی:

100 عددی

‎181,500 تومان ‎172,425 تومان
‎−5%
‎175,100 تومان ‎166,345 تومان
ویژگی:

100 عددی

‎346,875 تومان
‎13,563 تومان ‎12,885 تومان
ویژگی:

100 عددی

‎346,875 تومان
‎−5%
ویژگی:

تک عددی

‎17,360 تومان ‎16,492 تومان
ویژگی:

ارسال از دو روز آینده

‎24,480,000 تومان
‎−5%
ویژگی:

ساخت پاکستان

‎720,000 تومان ‎684,000 تومان
ویژگی:

ساخت پاکستان

‎720,000 تومان
‎−5% سرنگ تزریق کمرشکن -
ویژگی:

ساخت پاکستان

‎700,000 تومان ‎665,000 تومان
‎−5%
ویژگی:

ساخت ایران

‎500,000 تومان ‎475,000 تومان
‎−5% سرنگ تزریق ثابت - دنا پویا
ویژگی:

ساخت ایران

‎640,000 تومان ‎608,000 تومان
ویژگی:

100 عددی

پیشنهاد ویژه