سرنگ لوئراسلیپ سه تکه با سرسوزن تیز - یزد سرنگ

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎2,717 تومان

سرنگ لوئراسلیپ دو تکه با سرسوزن تیز - یزد سرنگ

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎2,415 تومان

سرسوزن گیج 27 و 30 - آواپزشک

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎170,000 تومان

سرسوزن گیج 27 - سها

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎181,500 تومان

سرنگ لوئرلاک سه تکه با سرسوزن تیز - یزد سرنگ

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎13,563 تومان

سرسوزن گیج 27 - NRK

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎266,875 تومان
  • جدید

سرسوزن گیج 30 - NRK

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎310,625 تومان
  • جدید

سرسوزن گیج 31 - NRK

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎310,625 تومان

سرسوزن هیپودرمیک - سوپا

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎111,273 تومان

سرنگ تزریق کمرشکن - JUYA

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎700,000 تومان

سرنگ گاواژ - یزد سرنگ

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎17,360 تومان

سرسوزن کند شستشو (اندو) - سوپا

مشخصه:360 عددی

مشاهده محصول
‎564,643 تومان

سرنگ تزریق ثابت - JUYA

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎700,000 تومان

سرنگ تزریق ثابت - فتاح طب

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول
‎640,000 تومان

سرنگ تزریق ثابت - دنا پویا

مشاهده محصول
‎492,000 تومان

پیشنهاد ویژه