سرنگ لوئراسلیپ سه تکه با سرسوزن تیز - یزد سرنگ

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎2,161 تومان

سرنگ لوئراسلیپ دو تکه با سرسوزن تیز - یزد سرنگ

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎1,858 تومان

سرسوزن گیج 27 و 30 - آواپزشک

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎135,000 تومان

سرنگ لوئرلاک سه تکه با سرسوزن تیز - یزد سرنگ

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎13,354 تومان

سرسوزن گیج 27 - NRK

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎168,182 تومان

سرسوزن هیپودرمیک - سوپا

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎83,369 تومان

سرنگ گاواژ - یزد سرنگ

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎13,354 تومان

سرنگ تزریق یکبارمصرف - Brilliant

مشخصه:30 عددی

مشاهده محصول
‎88,300 تومان

سرسوزن کند شستشو (اندو) - سوپا

مشخصه:360 عددی

مشاهده محصول
‎423,386 تومان

سرنگ تزریق کمرشکن - Smart Instru

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎410,000 تومان

نیدل گارد استیل - تکساز

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول
‎500,000 تومان

نیدل ریکپر - دنا پویا

مشاهده محصول
‎658,000 تومان

سرسوزن Acus Jet گیج 27 - Dental World

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎66,800 تومان

ست سرنگ تزریق Astek - Insafe

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎1,733,945 تومان

نیدل ریکپر - فتاح طب

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول
‎470,000 تومان

پیشنهاد ویژه