روکش موقت استیل اطفال 3S تک سایز - Acero Crowns

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎465,000 تومان

نخ زیرلثه Biodinamica - Retraflex

مشخصه:250 سانتی متر

مشاهده محصول
‎205,000 تومان

کامپوزیت کوربیلداپ HDC - HanCore

مشخصه:دو عدد سرنگ 5 میلی لیتری + 20 عدد میکسینگ تیپ + 20...

مشاهده محصول
‎950,000 تومان

ماده روکش موقت HDC - HanTemp Crown

مشخصه:یک عدد کارتریج 50 میلی لیتری + 10 عدد میکسینگ تیپ

مشاهده محصول
‎1,450,000 تومان

کامپوزیت کوربیلداپ Dentex - DX.CORE

مشخصه:یک عدد سرنگ 8 گرمی + 5 عدد میکسینگ تیپ + 5 عدد اورال...

مشاهده محصول
‎790,000 تومان

تامپون بندآورنده خونریزی دنتال سل - کیتوتک

مشخصه:20 عددی

مشاهده محصول
‎319,200 تومان

ژل هموستات Aluminostat - کبالت بایومد

مشخصه:3 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎95,000 تومان

ژل انعقاد خون IroNic - نیک درمان آسیا

مشخصه:2.5 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎125,000 تومان

ژل انعقاد خون Ex Action - پارلا

مشخصه:5 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎119,000 تومان

قلم نخ زیرلثه - فتاح طب

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول
‎205,000 تومان

نخ زیرلثه UltraDent - Ultrapak

مشخصه:244 سانتی متر

مشاهده محصول
‎600,000 تومان

ماده روکش موقت DentKist - CharmTemp Crown

مشخصه:یک عدد کارتریج 50 میلی لیتری + تعدادی میکسینگ تیپ

مشاهده محصول
‎1,540,000 تومان

نخ زیرلثه - DentaFlux

مشخصه:244 سانتی متر

مشاهده محصول
‎310,000 تومان

کامپوزیت کوربیلداپ Parkell - Absolute Dentin

مشخصه:دو عدد سرنگ 10 میلی لیتری + 16 عدد میکسینگ تیپ + 16...

مشاهده محصول
‎2,200,000 تومان

نخ زیرلثه Muller-Omicron - Easy Cord

مشخصه:330 سانتی متر

مشاهده محصول
‎475,000 تومان

پیشنهاد ویژه