روکش موقت استیل اطفال 3S تک سایز - Acero Crowns

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎910,000 تومان

تامپون بندآورنده خونریزی دنتال سل - کیتوتک

مشخصه:20 عددی

مشاهده محصول
‎604,800 تومان

کامپوزیت کوربیلداپ HDC - HanCore

مشخصه:دو عدد سرنگ 5 میلی لیتری + 20 عدد میکسینگ تیپ + 20...

مشاهده محصول
‎1,410,000 تومان

ژل هموستات Aluminostat - کبالت بایومد

مشخصه:یک عدد سرنگ 3 میلی لیتری + یک عدد تیپ

مشاهده محصول
‎200,000 تومان

ژل انعقاد خون Ex Action - پارلا

مشخصه:یک عدد سرنگ 5 میلی لیتری + 3 عدد تیپ

مشاهده محصول
‎155,000 تومان

ماده روکش موقت HDC - HanTemp Crown

مشخصه:یک عدد کارتریج 50 میلی لیتری + 10 عدد میکسینگ تیپ

مشاهده محصول
‎1,800,000 تومان

محلول انعقاد خون Ex Action - پارلا

مشخصه:یک عدد بطری 18 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎156,000 تومان

نخ زیرلثه - DentaFlux

مشخصه:244 سانتی متر

مشاهده محصول
‎480,000 تومان

نخ زیرلثه Muller-Omicron - Easy Cord

مشخصه:330 سانتی متر

مشاهده محصول
‎595,000 تومان

محلول هموستات فریک سولفات 15.5% - Dentonext

مشخصه:یک عدد بطری 18 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎400,000 تومان

کیت روکش شفاف آناتومیک - Tor VM

مشخصه:64 عددی

مشاهده محصول
‎725,000 تومان

نخ زیرلثه Biodinamica - Retraflex

مشخصه:250 سانتی متر

مشاهده محصول
‎276,000 تومان

ژل هموستات AlumStop - مروابن

مشخصه:یک عدد سرنگ 3 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎210,000 تومان

ژل هموستات فریک سولفات 15.5% - Dentonext

مشخصه:یک عدد سرنگ 5 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎300,000 تومان

ژل هموستات آلومینیوم کلرید 25% - Dentonext

مشخصه:یک عدد سرنگ 5 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎200,000 تومان

پیشنهاد ویژه