روکش موقت استیل اطفال 3S تک سایز - Acero Crowns

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎710,000 تومان

ژل انعقاد خون Ex Action - پارلا

مشخصه:5 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎119,000 تومان

ژل هموستات Aluminostat - کبالت بایومد

مشخصه:3 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎130,000 تومان

ژل هموستات فریک سولفات 15.5% - Dentonext

مشخصه:5 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎150,000 تومان

ژل هموستات آلومینیوم کلرید 25% - Dentonext

مشخصه:5 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎140,000 تومان

تامپون بندآورنده خونریزی دنتال سل - کیتوتک

مشخصه:20 عددی

مشاهده محصول
‎479,471 تومان

نخ زیرلثه Biodinamica - Retraflex

مشخصه:250 سانتی متر

مشاهده محصول
‎280,000 تومان

نخ زیرلثه UltraDent - Ultrapak

مشخصه:244 سانتی متر

مشاهده محصول
‎850,000 تومان

نخ زیرلثه - DentaFlux

مشخصه:244 سانتی متر

مشاهده محصول
‎310,000 تومان

ژل هموستات AlumStop - مروابن

مشخصه:3 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎138,000 تومان

میکسینگ تیپ Cotisen - Core

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎250,000 تومان

محلول هموستات فریک سولفات 15.5% - Dentonext

مشخصه:18 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎190,000 تومان

محلول هموستات آلومینیوم کلرید 25% - Dentonext

مشخصه:18 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎150,000 تومان

ژل انعقاد خون IroNic - نیک درمان آسیا

مشخصه:2.5 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎150,000 تومان

محلول هموستات AlumStop - مروابن

مشخصه:18 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎168,000 تومان

پیشنهاد ویژه