دستکش لاتکس بدون پودر Op-Perfect Excellent صد عددی -...

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎118,000 تومان

دستکش جراحی لاتکس کم پودر Primus Gloves - Protac

مشخصه:یک جفت

مشاهده محصول
‎8,756 تومان

دستکش نایلونی - لایت

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎9,750 تومان

دستکش جراحی لاتکس بدون پودر Op-Perfect Premium - حریر

مشخصه:یک جفت

مشاهده محصول
‎11,495 تومان

دستکش جراحی لاتکس بدون پودر Primus Gloves - Protac PF

مشخصه:یک جفت

مشاهده محصول
‎10,841 تومان

دستکش جراحی لاتکس بدون پودر - NovaSoft

مشخصه:یک جفت

مشاهده محصول
‎11,503 تومان

دستکش نیتریل بدون پودر Nitex صد عددی - حریر

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎121,990 تومان

دستکش جراحی لاتکس بدون پودر Op-Perfect Excellent - حریر

مشخصه:یک جفت

مشاهده محصول
‎11,900 تومان

دستکش وینیل بدون پودر Op-Perfect صد عددی - حریر

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎109,725 تومان

دستکش نیتریل بدون پودر Op-Perfect Black Nitex صد...

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎143,000 تومان

دستکش نایلونی لفاف دار - سپید

مشخصه:بسته 100 عددی

مشاهده محصول
‎21,500 تومان

دستکش جراحی لاتکس بدون پودر Marigold - حریر

مشخصه:یک جفت

مشاهده محصول
‎11,400 تومان

دستکش نایلونی - پوش

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎17,250 تومان

دستکش وینیل بدون پودر صد عددی - NovaSoft

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎115,000 تومان

دستکش آنتی باکتریال ساق بلند - ایزی کلین

مشخصه:یک جفت

مشاهده محصول
‎45,826 تومان

پیشنهاد ویژه