سرنگ انسولین با سرسوزن - یزد سرنگ

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎2,864 تومان

شان ساده 50x50 الیافی - ETP

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎4,200 تومان

شان پرفوره 90x80 الیافی - ETP

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎12,500 تومان

ممبرین درم فرآورده بافت ایرانیان - ITP&Regen

مشاهده محصول
‎390,000 تومان

گان جراح بلند - روشا طب کسرا

مشاهده محصول
‎10,625 تومان

سرسوزن گیج 27 و 30 - آواپزشک

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎103,000 تومان

سرنگ شستشو لوئرلاک سه تکه با سرسوزن کند - سوپا

مشاهده محصول
‎231,048 تومان

سرسوزن گیج 27 - NRK

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎120,000 تومان

پک جراحی استریل بیمار - روشا طب کسرا

مشاهده محصول
‎15,000 تومان

یخ پک ژله ایی - فرتاک

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎4,000 تومان

پودر استخوان DBM&MBA فرآورده بافت ایرانیان - ITP&Regen

مشاهده محصول
‎512,000 تومان

گان بیمار ساده تک عددی آبی - ETP

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎14,600 تومان

گان جراح سه ستاره غیراستریل تک عددی - ETP

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎55,000 تومان

شان ساده 90x90 الیافی - ETP

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎8,400 تومان

گرانول MBA فرآورده بافت ایرانیان - ITP&Regen

مشاهده محصول
‎370,000 تومان

پیشنهاد ویژه