سرنگ انسولین با سرسوزن - یزد سرنگ

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎2,864 تومان

گان جراح بلند - روشا طب کسرا

مشاهده محصول
‎10,625 تومان

پک جراحی استریل بیمار - روشا طب کسرا

مشاهده محصول
‎14,750 تومان

سرسوزن گیج 27 و 30 - آواپزشک

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎135,000 تومان

یخ پک ژله ایی - فرتاک

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎4,670 تومان

ممبرین درم فرآورده بافت ایرانیان - ITP&Regen

مشاهده محصول
‎390,000 تومان

شان ساده 50x50 الیافی - ETP

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎4,200 تومان

شان پرفوره 90x80 الیافی - ETP

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎12,500 تومان

سرنگ لوئرلاک سه تکه با سرسوزن تیز - سوپا

مشاهده محصول
‎204,452 تومان

گان جراح سه ستاره غیراستریل تک عددی - ETP

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎55,000 تومان

میکرو اسکرو سیستم GBR - اسوه

مشخصه:10 عددی

مشاهده محصول
‎1,100,000 تومان

شان ساده 90x90 الیافی - ETP

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎8,400 تومان

گان بیمار ساده تک عددی آبی - ETP

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎14,600 تومان

نخ بخیه سیلک 3/0 با طول 75 سانتی متر - تامین سلامت

مشخصه:36 عددی

مشاهده محصول
‎453,600 تومان

پودر استخوان DBM&MBA فرآورده بافت ایرانیان - ITP&Regen

مشاهده محصول
‎269,000 تومان

پیشنهاد ویژه