ایرموتور  تعداد محصولات این گروه: 6


 •                            ایرموتور با سرعت کمآبرسانی: آب از داخلبا و بدون کوپلینگ                              24 گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش نیک نام طب آینده (بازرگانی شجاعی)         9% ارزش افزوده در زمان پرداخت نهایی به مبلغ کالا اضافه می گردد.
  1,559,633 تومان
  موجود

 •      ایرموتور 1:1 با سرعت کمنوع: دو سوراخآبرسانی: آب از خارج        
  130,000 تومان
  موجود

 •                            ایرموتور با سرعت کمآبرسانی: آب از خارجبا و بدون کوپلینگ                              24 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش نیک نام طب آینده (بازرگانی شجاعی)         9% ارزش افزوده در زمان پرداخت نهایی به مبلغ کالا اضافه می گردد.
  1,376,147 تومان
  موجود

 •      ایرموتور با سرعت کمنوع: دو سوراخآبرسانی: آب از خارج                      12ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آپادانا تک 
  680,000 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •                            ایرموتور 1:1 با سرعت کمنوع: دو سوراخآبرسانی: آب از خارج                             6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز        
  295,000 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •      ایرموتور 1:1 با سرعت کمنوع: چهار سوراخآبرسانی: آب از خارج           6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز
  305,000 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین