دکتر علیرضا نواب اعظم

متخصص جراحی دهان، فک و صورت

استادیار دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد

 

آموزش

B.D.S  دانشگاه KMC مانیپال

M.D.S دانشگاه KMC مانیپال

DDS & MS دانشگاه شهید بهشتی 1373

دورهای آموزشی

فلوشیپ جراحی ساده و پیشرفته ایمپلنت از آلمان

فلوشیپ جراحی فک و صورت از UCSF آمریکا

دوره های جراحی وسایل AO در داخل و خارج از کشور

دوره های جامع پیشرفته مینی پلیت 

...

  

سوابق اجرائی

رئیس هیئت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران شعبه یزد

عضو شورای عالی انجمن دندانپزشکی ایران

مدیر گروه بخش جراحی دانشکده دندانپزشکی یزد

سرپرست تخصصی بخش جراحی رزیدنت های فک و صورت دانشکده دندانپزشکی یزد

معاون آموزشی دانشگاه دندانپزشکی

نماینده دندانپزشکان در نظام پزشکی

عضو دادگاه بدوی نظام پزشکی

عضو دادگاه تجدید نظر نظام پزشکی استان یزد

عضو انجمن جراحان دهان، قک و صورت ایران

عضو انجمن جرهان دهان، فک و صورت بین الملل

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی یزد

عضو شورای آموزشی دانشکده دندانپزشکی یزد

  

تحقیقات و انتشارات

بیش از 10 مقاله چاپ شده داخلی و خارجی

وب سایت رسمی دکتر نواب اعظم