اسید اچ تعداد محصولات این گروه: 10


 • بسته بندی: - یک عدد سرنگ 67 گرمی (50 میلی لیتری)- سه عدد سرنگ خالی 3 میلی لیتری- سه عدد تیپ زرد رنگ- یک عدد رابط سرنگ ها و کپ          * ضمانت تاریخ مصرف      محصول شرکت دانش بنیان مروابندارای تاییدیه Iso 13485
  135,000 تومان
  1 نظر
  67 گرم

 • بسته بندی: سه عدد سرنگ 2.5 میلی لیتریمجموعاً 10 گرم          * ضمانت تاریخ مصرف      محصول شرکت دانش بنیان مروابندارای تاییدیه Iso 13485
  35,000 تومان
  2 نظر
  3 عددی

 • بسته بندی: - یک عدد سرنگ 50 میلی لیتری- دو عدد سرنگ خالی 1.3 میلی لیتری- 25 عدد اپلیکاتور تیپ          * ضمانت تاریخ مصرف     
  200,000 تومان
  50 میلی لیتری

 •     محتوی بسته: ۳ عدد سرنگ ۲/۵ میلی لیتری            * ضمانت تاریخ مصرف    
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •  * ضمانت تاریخ مصرف
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •          اجزای کیت:  یک عدد سرنگ سی میلی لیتری IndiSpense 20 عدد میکروتیپ آبی رنگ 20 عدد سرنگ خالی 1.2 میلی لیتری            * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •             اجزای کیت: 20 عدد سرنگ 1.2 میلی لیتری 2 بسته 20 عددی میکروتیپ آبی رنگ (مجموعاً 40 عدد)      * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •        محتویات بسته: - یک عدد سرنگ 5 میلی لیتری- 5 عدد تیپ        * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتویات بسته: - دو عدد سرنگ 2.5 میلی لیتری- 25 عدد تیپ        * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتویات بسته: سه عدد سرنگ سه میل به همراه پنج عدد تیپ      * ضمانت تاریخ مصرف  
  2 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش