جستجو سریع

  فیلتر براساس برند

  فیلتر براساس کشور سازنده

  اسید اچ تعداد محصولات این گروه: 5


  •     محتوی بسته: ۳ عدد سرنگ ۲/۵ میلی لیتری            * ضمانت تاریخ مصرف    
   19,500 تومان
   نا موجود
   ثبت سفارش
   خرید‌ آنلاین

  •  * ضمانت تاریخ مصرف
   7,000 تومان
   نا موجود
   ثبت سفارش
   خرید‌ آنلاین

  •          اجزای کیت: یک عدد سرنگ سی میلی لیتری IndiSpense 20 عدد میکروتیپ آبی رنگ 20 عدد سرنگ خالی 1.2 میلی لیتری           * ضمانت تاریخ مصرف  
   400,000 تومان
   نا موجود
   ثبت سفارش
   خرید‌ آنلاین

  •             اجزای کیت:20 عدد سرنگ 1.2 میلی لیتری 2 بسته 20 عددی میکروتیپ آبی رنگ (مجموعاً 40 عدد)     * ضمانت تاریخ مصرف  
   420,000 تومان
   نا موجود
   ثبت سفارش
   خرید‌ آنلاین

  •        محتویات بسته: - یک عدد سرنگ 5 میلی لیتری- 5 عدد تیپ        * ضمانت تاریخ مصرف    
   20,000 تومان
   نا موجود
   ثبت سفارش
   خرید‌ آنلاین