فیشور سیلانت تعداد محصولات این گروه: 7


 •          بسته بندی: یک عدد سرنگ 1.2 گرمی        * ضمانت تاریخ مصرف     
  84,000 تومان
  1 نظر
  ۱/۲ گرمی

 • بسته بندی: 4 عدد سرنگ 1.5 گرمی فیشور سیلانتبه همراه 20 عدد تیپ       * ضمانت تاریخ مصرف     
  220,000 تومان
  6 گرمی

 • بسته بندی: - دو عدد سرنگ دو میلی لیتری + یک عدد سرنگ دو میلی لیتری اسید اچ + تیپ - موجود در دو شید White و Transparent        * ضمانت تاریخ مصرف    
  290,000 تومان
  2 عددی

 •       محتوی بسته: دو عدد سرنگ 1.2 میلی لیتری به همراه 8 عدد تیپ        * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •       محتویات کیت: پنج عدد سرنگ 2 گرمی + تعدادی تیپ به همراه یک عدد ژل اسید اچ 37% Tinted        * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •       محتوی بسته: یک عدد سرنگ 1.2 میلی لیتری به همراه 5 عدد تیپ        * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •          بسته بندی: ۴ عدد سرنگ ۱/۲ گرمی فیشور سیلانت+یک عدد اسید اچ ۹ گرمی هدیه        * ضمانت تاریخ مصرف     
  نا موجود
  ثبت سفارش