• پیشنهاد ویژه

فایل روتاری M3 - Pro Gold 2017

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎440,000 تومان

فایل روتاری Denco - Super Files III

مشخصه:دنکو بلو 6 عددی

مشاهده محصول
‎286,000 تومان

فایل روتاری RaCe تک سایز 6 عددی - FKG

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎1,572,000 تومان

فایل روتاری Denco - D-Super Files

مشخصه:دنکو گلد 6 عددی

مشاهده محصول
‎297,000 تومان

فایل روتاری RaCe تک سایز 5 عددی - FKG

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎1,267,000 تومان

فایل روتاری Neoniti تک سایز Neolix - A1

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎620,000 تومان

فایل روتاری طرح پروتیپر IMD - NiTi M-Taper

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان
  • ‎−10% تخفیف

فایل روتاری Bassi - Logic

مشخصه:4 عددی

مشاهده محصول
‎538,200 تومان ‎598,000 تومان
  • ‎−10% تخفیف

فایل روتاری گلاید پث M3 - Path

مشخصه:6 و یا 3 عددی

مشاهده محصول
‎220,000 تومان
  • ‎−10% تخفیف

فایل روتاری گلاید پث Bassi - Logic

مشخصه:4 عددی

مشاهده محصول
‎538,200 تومان ‎598,000 تومان
  • ‎−10% تخفیف

فایل روتاری Micro Mega - Hero 642

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎580,000 تومان

فایل روتاری درمان مجدد Bassi - Logic

مشخصه:3 عددی

مشاهده محصول
‎459,000 تومان
  • ‎−10% تخفیف

فایل Mani - U

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎55,800 تومان ‎62,000 تومان
  • ‎−10% تخفیف

فایل روتاری اطفال M3 - Immatural

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎440,000 تومان

فایل روتاری رسیپروک M3 - L Blue 2017

مشخصه:3 عددی

مشاهده محصول
‎440,000 تومان

پیشنهاد ویژه