فروش اقساطی

اسکنر داخل دهانی Medit - i500

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎540,000,000 تومان
فروش اقساطی

اسکنر داخل دهانی Medit - i700

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎720,000,000 تومان
فروش اقساطی

اسکنر داخل دهانی Carestream - CS3600

مشخصه:ارسال از 3 ماه کاری آینده

مشاهده محصول
‎780,000,000 تومان

اسکنر داخل دهانی Medit - i600

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول

اسکنر داخل دهانی Biotech Dental - WOW

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول

اسکنر داخل دهانی رنگی Planmeca - Emerald S

مشخصه:20000 یورو

مشاهده محصول

اسکنر داخل دهانی Carestream - CS3500

مشخصه:ارسال از 3 ماه کاری آینده

مشاهده محصول

اسکنر داخل دهانی Fona - MyCrown

مشخصه:ساخت آلمان

مشاهده محصول

اسکنر داخل دهانی (رنگی) 3Shape - TRIOS 3

مشخصه:ساخت دانمارک

مشاهده محصول

اسکنر داخل دهانی سیاه-سفید 3Shape - TRIOS

مشخصه:ساخت دانمارک

مشاهده محصول

اسکنر داخل دهانی (سیاه-سفید) 3Shape - TRIOS 3

مشخصه:ساخت دانمارک

مشاهده محصول

اسکنر داخل دهانی رنگی Planmeca - Emerald

مشخصه:تحویل 3 ماهه

مشاهده محصول

اسکنر داخل دهانی Biotech Dental - Condor

مشخصه:تحویل 2 ماهه

مشاهده محصول

اسکنر داخل دهانی سیاه-سفید Planmeca - PlanScan

مشخصه:تحویل یک ماهه

مشاهده محصول

اسکنر داخل دهانی رنگی Planmeca - PlanScan

مشخصه:تحویل 5 ماهه

مشاهده محصول

پیشنهاد ویژه