#_تازه های پزشکی #_تازه های دندانپزشکی

یافته‌های جدید در رابطه با اهمیت مصرف آنتی‌بیوتیک قبل از انجام برخی درمان‌های دندانپزشکی

منتشر شده : Modified :1401-09-11 - گروها : اخبار و تازه های دندانپزشکی , مجله تخصصی دندانپزشکی

عفونت قلب

آیا تجویز آنتی بیوتیک قبل از اقدامات دندانپزشکی، خطر ابتلا به عفونت قلبی را کاهش می دهد؟

دانشگاه شلفید انگلستان یکی از بزرگترین مطالعات در رابطه با بررسی ارتباط بین اندوکاردیت عفونی (Infective endocarditis) و درمان دندانپزشکی را انجام داده است که اخیرا (26 مرداد 1401) موفق به چاپ آن در مجله The American College of Cardiology نیز گردید. نتایج این مطالعه برای اولین بار گایدلاین کمیته های اصلی در سراسر جهان از جمله انجمن قلب آمریکا و انجمن قلب و عروق اروپا را تائید می کند و نشان دهنده اثر پیشگیری تجویز و مصرف آنتی بیوتیک قبل از انجام برخی درمان های دندانپزشکی برای افرادی که در معرض خطر اندوکاردیت عفونی هستند، می باشد.

داده‌های جدید نشان می‌دهد که باکتری‌هایی که از طریق دهان، در طول درمان دندانپزشکی وارد جریان خون می‌شوند، می‌توانند 30 تا 40 درصد موارد اندوکاردیت عفونی را ایجاد کنند. اندوکاردیت عفونی زمانی رخ می دهد که میکروارگانیسم ها (بطور معمول باکتری‌ها و گاهی قارچ‌ها و سایر انواع موجودات میکروسکوپی) از طریق جریان خون وارد قلب شده و به پوشش داخلی حفرات قلب (اندوکارد) و یا دریچه‌های قلب می چسبند.

مشکلات قلبی که برای اقدامات دندانپزشکی نیاز به مصرف آنتی بیوتیک دارند:

  1. افرادی که دریچه قلبی مصنوعی دارند یا افرادی که دریچه قلبی آن ها با مواد مصنوعی ترمیم شده است.
  2. افرادی که سابقه اندوکاردیت داشته اند.
  3. افرادی که پیوند قلب با عملکرد غیرطبیعی دریچه قلب داشته اند.
  4. افرادی که برخی نقایص مادرزادی قلبی داشته اند.

دستورالعمل‌های فعلی مؤسسه ملی بهداشت و مراقبت عالی بریتانیا (NICE) توصیه می‌کند که از مصرف معمول آنتی‌بیوتیک‌ها قبل از اقدامات تهاجمی دندانپزشکی برای افرادی که در معرض خطر اندوکاردیت عفونی هستند، خودداری شود. اما این مطالعه نشان می دهد که این امر می تواند بیماران پرخطر و مستعد را هنگام انجام درمان های دندانپزشکی در معرض خطر بیشتری قرار دهد و نتایج آن درستی دستورالعمل گایدلاین کمیته های اصلی در سراسر جهان را تائید می کند.

تاریخ انتشار: Aug 17, 2022

پست های مرتبط

اشتراک پست