کامپوزیت یونیورسال itena - Reflectys

  ناموجود 
 
موجود شد، مرا مطلع کن.

 • SRTYS-A1
 • ناموجود
 • Free

   آپشن خرید اقساطی: *ویژه سبد خرید های 50 میلیون تومان به بالا

روش پرداخت: اقساط 6 ماهه

نوع تسویه: 35٪ نقد + 6 چک یک ماهه

پیش پرداخت: ‎376,250 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎124,610 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎48,913 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,123,913 تومان

پیش پرداخت: ‎376,250 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎124,610 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎48,913 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,123,913 تومان

پیش پرداخت: ‎376,250 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎124,610 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎48,913 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,123,913 تومان

پیش پرداخت: ‎376,250 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎124,610 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎48,913 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,123,913 تومان

پیش پرداخت: ‎413,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎136,782 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎53,690 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,233,690 تومان

پیش پرداخت: ‎413,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎136,782 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎53,690 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,233,690 تومان

پیش پرداخت: ‎413,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎136,782 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎53,690 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,233,690 تومان

پیش پرداخت: ‎414,750 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎137,361 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎53,918 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,238,918 تومان

پیش پرداخت: ‎414,750 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎137,361 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎53,918 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,238,918 تومان

پیش پرداخت: ‎413,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎136,782 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎53,690 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,233,690 تومان

پیش پرداخت: ‎414,750 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎137,361 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎53,918 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,238,918 تومان

Reflectys

Universal Nano-Hybrid Light-Cured Composite

کامپوزیت نانوهیبرید ترمیمی، برای ترمیم دندان های قدامی و خلفی

    

کاربردها:

 • ترمیم دندان های شیری
 • ترمیم پوسیدگی های کلاس V ,IV ,III ,II ,I
 • ترمیم ونیرهای کامپوزیتی
 • ترمیم دندان های شکسته و ضربه دیده
 • اصلاح رنگ و شکل دندان

      

مزایا و خصوصیات:

 • زیبایی مطلوب
 • مشابهت بسیار زیاد با رنگ دندان طبیعی
 • غیرقابل تشخیص بودن خطوط ترمیم
 • قابلیت پولیش پذیری بالا
 • حداقل میزان شرینکیج و در نتیجه تطابق بهتر در لبه های مارجین
 • هندلینگ آسان و عدم چسبندگی به ابزار
 • مقاومت به سایش بسیار بالا به علت وجود ذرات میکرو و نانو
 • عدم ایجاد حساسیت پس از درمان
 • رادیواپک %220 Aluminum

itena reflectysرفرنس : SRTYS-A1

مشخصات

 • itena
 • فرانسه
 • ترمیم مستقیم
 • یونیورسال
 • نانوهیبرید
 • لایت کیور

منابع خاص

 • 019509
 • J5A2
محصول جدیدنظر شما در مورد این محصول

نظر خود را بنویسید

کامپوزیت یونیورسال itena - Reflectys

نظر خود را بنویسید